Múlt héten olvastam, amit Jane (nem a maga lánya) írt magukról, ez késztetett arra, hogy tollat ragadjak és levelet írjak uraságodnak. Mindenekelőtt és legfőképpen szeretném kifejezni tiszteletemet aziránt, hogy otthonában egyedüli férfiként él hat hölggyel, öt lánya és felesége személyében. Másrészt csodálattal hódolok toleranciája irányába, amivel felesége gyenge idegeit viseli több mint húsz éve. Cinikus megjegyzései rendkívül kedvemre voltak és szórakoztattak, csak azt sajnáltam, hogy nem szerepelt többet a történetben.

Együttérzésemről szeretném biztosítani a kötött birtokkal kapcsolatban, biztos sok álmatlan éjszakát okozott lányai jövőjének a gondja, annak ellenére is, hogy mi a véleménye róluk, pontosabban csak a három kisebbről, amiért szintén nem tudom kárhoztatni. Elizabeth és Jane rendkívüli fiatal hölgyek.

Itt szeretném is megragadni az alkalmat, hogy gratuláljak remek házasságukhoz, véleményem szerint remek vői lesznek az úriemberek, és így legalább az ő boldogulásuk terhe lekerülhet a válláról.

Habár családjának történetét olvasva, nem mindig ért meglepetés a fordulatok tekintetében, de ezt ne vegye sértésnek, nem ma kezdtem a könyvek falását. Ennek ellenére nagyon meglepett Lídia lányának kalandja, és izgatott voltam a végkifejlet miatt.

Remélem hamarosan Jane más írása is a kezembe kerül, az önök históriáját pedig mindenképpen meg fogom tekinteni egy olyan készüléken, amit az ön korában még nem fejlesztettek ki. Csak azon hezitálok, hogy egy vagy hat részletben történjen ez.

Mély hódolatom

Mrs. Hartinger

Ui.: Egy kis kutatómunka után felfedeztem, hogy több hölgy is folytatta az ön életükről való írást. Többek között Julia Barrett kisasszony, Lady Helen Hallstead, Mrs. Shannon Winslow két kötet erejéig is, sőt Mrs. Rebecca Ann Collins hét részt szentelt a Pemberley-krónikáknak. És még sorolhatnám…

(Jane Austen; Büszkeség és balítélet című regénye elérhető ingyenesen a Magyar Elektronikus Könyvtár honlapján.

https://vmek.oszk.hu/mobil/konyvoldal.phtml?id=317#_home

A könyv a Nincs időm olvasni kihívás Facebook-csoportjának áprilisi közös könyve)